Video đánh giá nhanh đồng hồ Tadi có nghe gọi, định vị thông minh cao cấp

Video đánh giá nhanh đồng hồ Tadi có nghe gọi, định vị. Tadi Watch có thể định vị người đeo, thiết lập vùng an toàn và cảnh báo khi không còn trên tay cũng như gọi, nghe điện trực tiếp với các số được cài đặt trước.

Website: http://ecoyoung.vn/ - Hotline: 092222 3388

 

Đồng hồ định vị Tadi

Viết bình luận

Hướng dẫn cài đặt