LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Cung cấp các sản phẩm công nghệ sáng tạo, thông minh, thân thiện với môi trường, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em và Gia đình

Các sản phẩm chính gồm:

1. ePRO: Các sản phẩm công nghệ có tính thời trang, sành điệu có mục đích sử dụng tốt đẹp và có ý nghĩa xã hội : như Đồng hồ định vị trẻ em cao cấp (nhãn hiệu: tadi, ping, huyndai, ecoyoung ...); đồng hồ đeo tay thông minh; vòng đeo tay thông minh, vòng kiểm tra sức khỏe thông minh...

2. eECO: Các sản phẩm xanh sạch, thân thiện môi trường như Máy kiểm tra nhanh an toàn thực phẩm (www.greentester.vn)_Bio ( Thực phẩm an toàn)

3. eBIO: Các sản phẩm liên quan đến dinh dưỡng sinh học cho trẻ em và Gia đình;_Bio (dinh dưỡng, sức khỏe)

4. eEDO: Các sản phẩm đồ chơi giáo dục công nghệ cao _edo (education: giáo dục )